Diskuzní panel: Inovativní formy filmových dílen

Pondělí 29. 7. / 10:00-12:00
Klub kultury 2

Jak přiblížit školákům filmový obraz, zvuk nebo střih a ukázat, jaký na nás mají vliv při sledování filmu? Diskuzního panelu se zúčastní čeští a zahraniční lektoři, kteří vedou netradiční filmové dílny zaměřené na práci s filmovou řečí. Představí, jak se mohou účastníci aktivně zapojit do poznávání role zvuku ve filmu, jak mohou silou střihu ovlivnit vyznění filmové scény nebo využít vlastností očí, díky kterým jsme schopni filmy sledovat.

Cílem je podělit se o své zkušenosti, inspirovat i poradit, jak takové dílny vést. Na diskuzní panel budou navazovat odpolední ukázky vybraných dílen, díky kterým si bude možné představené postupy vyzkoušet. Dílny jsou otevřené všem návštěvníkům LFŠ, a proto bude možné sledovat lektory při práci s různými cílovými skupinami.

Diskuzi povede František Topinka (Aeroškola).
Hosté:
Dan Mayfield (School of Noise, UK)
Ondřej Belica (CZ)
Jan Kulka (CZ)
Jakub Jiřiště (NaFilM: Národní filmové muzeum, CZ)
Tlumočeno do češtiny.