Služby pro novináře

Press centrum

Press centrum najdete ve Sportovní hale poblíž kina Hvězda. Otevírací doba je denně od 9 do 21 hodin. Press centrum je místem, kde probíhají veškeré tiskové konference, kde jsou pro vás k dispozici počítače, tiskárna i Wi-Fi, kde vám poskytneme fotografie, informace o aktuálním dění a kde se vám pokusíme splnit (téměř) všechna vaše další přání.

Po příjezdu

Press akreditace vám budou předány v Press centru. Otevírací doba je denně od 9 do 21 hodin.

Rezervace

Na LFŠ není běžný systém rezervací, doporučujeme proto chodit na projekce s dostatečným předstihem. Pokud požadujete místenkovou rezervaci, je ve výjimečných případech možné ji zajistit. I na takto rezervovaná místa se, prosím, dostavte nejpozději 10 minut před zahájením projekce, jinak ztratíte na místo nárok. Požadavky směřujte nejdříve den a nejpozději 3 hodiny před projekcí osobně na Press centrum nebo na adresu press@lfs.cz. Rezervace jsou omezeny na 3 filmy denně.

Rozhovory

Požadavky na rozhovory s hosty a vedením LFŠ směřujte, prosím, na adresu lenka.horakova@acfk.cz, a to i v případě, že jste měli rozhovor s některým z hostů poznamenaný v plánu práce, který byl součástí žádosti o novinářskou akreditaci.

Tiskové konference


14. 5. ve 14:00 – Americké centrum
18. 6. ve 14:00 – Rakouské kulturní fórum
26. 7. – Press centrum