Odborný program

Na dvě stovky filmů, klasických i těch nejnovějších… Více než století filmu v kostce, která ovšem nemá ostré hrany. Kterou stranou ji otočit nahoru? Kterou vrstvu posunout, aby řada byla kompletní? Odborný program Letní filmové školy se snaží vaše dojmy, zkušenosti i zážitky z filmů doplnit, uvést je do příslušných souvislostí a ukázat i nové cesty k jejich porozumění. S pomocí filmařů, teoretiků i historiků se zanoříme do hlubin tvůrčího procesu a pokusíme se vidět film novýma očima.
A protože film existuje v konkrétním prostoru a čase, které často určujícím způsobem ovlivňují jeho podobu, porozhlédneme se i po naší audiovizuální realitě a způsobech, jakými formuje náš světonázor.