Industry program filmové a audiovizuální výchovy

Industry program na LFŠ 2019

Letní filmová škola a Národní filmové muzeum NaFilM v loňském roce poprvé společně představily Industry program filmové a audiovizuální výchovy. Cílem programu je nabídnout zájemcům o filmovou výchovu možnost setkávat se s českými a zahraničními hosty a sdílet své projekty, přístupy a zkušenosti – a to nejen v rámci diskuzních panelů, ale také během praktických ukázek, díky kterým je možné si představené postupy bezprostředně vyzkoušet.
I letošní druhý ročník Industry programu představí ověřené a inovativní formáty audiovizuální výchovy. O svých zkušenostech s vývojem a vedením vzdělávacích programů pro školy budou mluvit čeští i zahraniční odborníci. Účast na mezinárodním setkání je bezplatná a je určena učitelům základních, středních a uměleckých škol, lektorům kroužků a dílen pro děti a mládež, kinařům, klubistům a dalším aktivním zájemcům o filmovou výchovu. Díky tomu, že je Industry program otevřený také návštěvníkům festivalu, je možné nevšední formy filmových dílen testovat společně.
Industry programu předchází Cined: Seminář filmové výchovy (Odborný program, 27.7.), akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, který představí, jak lze s filmem pracovat ve škole.

Ohlédnutí za ročníkem 2019

Program

Diskuzní panel: Inovativní formy filmových dílen

Pondělí 29. 7. / 10:00-12:00
Klub kultury 2

Filmová dílna: Vyzkoušej si, jak se dělají ruchy do filmu!

Pondělí 29. 7. / 13:00-13:45, 13:45-14:30
Reduta 3

Workshop: Přemýšlej obrazem!

Pondělí 29. 7. / 16:00-18:00
Reduta 3

Kouzelná skříňka: Živá filmová performance

Pondělí 29. 7. / 19:00-19:50
Galerie slováckých vín

Diskuzní panel: Být v obraze

Úterý 30. 7. / 10:00-12:00
Klub kultury 2

Filmová dílna: Vytvoř si vlastní fake news!

Úterý 30. 7. / 13:30-15:30
Reduta 3

Kovyho mediální ring: Dokážete poznat fake news?

Úterý 30. 7. / 16:00-17:00
Salonek Reduty

Úniková hra Fakescape

Úterý 30. 7. / 17:30-19:00
Reduta 3

Hosté

Jessie Curell

Jessie Curell se věnuje mediální edukaci už více než 15 let. Specializuje se na kreativní workshopy zaměřené na rozvoj mediální a digitální gramotnosti, které aktivně realizuje ve spolupráci s různorodými institucemi, školami, muzei, neziskovými organizacemi a filmovými festivaly napříč Kanadou, Amerikou, Jižní Afrikou a Asií. Unikátní přístup k mediálnímu vzdělávání proto těží ze zkušenosti, kterou Jessie získala při práci s tisíci studenty a učiteli z různorodých prostředí. Jessie je ředitelkou a zakladatelkou organizace Hands on Media Education, jejímž cílem je zapojit mediální výchovu do škol a na pracoviště skrze konzultace, workshopy a poskytování metodických materiálů.

Dan Mayfield

Dan Mayfield je multi-instrumentista, skladatel a mistr zvuku. Jako hudebník má na svém kontě přes 15 alb folkových a indie hudebních skupin, s nimiž jezdí pravidelně na turné po celé Evropě (např. Daniel Johnston, Darren Hayman and the Wave Pictures). Zároveň je lektorem School of Noise (Škola hluku) a autorem worskhopů pro děti i dospělé, které se věnují zvuku a experimentální a elektronické hudbě. Více než 14 let se také věnuje práci s dětmi i dospělými s poruchami autistického spektra a v roce 2015 vydal knížku pro děti Jasper and the Magpie, která z těchto zkušeností vychází.

František Topinka

František Topinka dlouhodobě působí jako gymnaziální učitel výtvarné výchovy a dějin umění. Od roku 2009 se jako lektor věnuje filmově vzdělávacímu projektu kina Aero s názvem Aeroškola, který pracuje s dětmi, dospělými, seniory a školami v oblasti filmové a audiovizuální výchovy. O rozvoj edukačních programů se stará také ve Studiu Scala v Brně. Je vedoucím filmového tábora Aertěk, spoluorganizuje festival Malé Oči pro děti z mateřských a základních škol a je jedním z členů Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu.

Ester Valchářová Pěkná

Ester Valchářová Pěkná působí v Jednom světě na školách od roku 2015, aktuálně se zabývá především oblastí mediálního vzdělávání. Vede tým koordinátorek, který společně připravuje řadu vzdělávacích a výukových akcí i materiálů pro školy a realizuje výzkumy o stavu mediální výchovy v ČR. Je členkou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu a Platformy pro mediální vzdělávání.

Jan Kulka

Absolvent střihové skladby na FAMU. Je autorem pra-kinematografických aparátů, zařízení odkazujících na prapůvody a současný stav kinematografie. Po Kouzelné skříňce, kde rozvíjí a doslovně roztáčí vnímání abstraktního obrazu a světelného toku na základě experimentů Jana Evangelisty Purkyně, představil několik let vyvíjený aparát Pramítačka. Ta se stává autorovým manifestem samotné kinematografie, kdy standardizované, opomenuté či slepé vývojové linie jsou znovu artikulovány skrze jeden stroj.

Ondřej Belica

Ondřej Belica vystudoval katedru kamery na FAMU a od roku 2010 spolupracuje na řadě krátkých i celovečerních hraných filmů. Mezi jeho poslední filmy patří hraný dokument Central Bus Station (Tomáš Elšík, 2018) nebo připravovaný celovečerní hraný film Sršeň v láhvi režiséra Víta Zapletala. V roce 2012 získal cenu za nejlepší kameru na festivalu Kamera Oko a Kodak Young Cinematographers Award za film Úsvit (Gyuri Kristóf, 2011). Jako lektor pořádá workshopy obrazu a střihu. Mimo umělecké filmové tvorby se na FAMU věnuje doktorskému studiu a výzkumu soumračného vidění.

Miroslav Hanus

Absolvent žurnalistiky a politologie na Masarykově univerzitě. Jeden ze zakladatelů projektu Fakescape – hry, jejímž cílem je rozvíjet mediální gramotnost a kritické myšlení a nabízet učitelům metodické podklady pro výuku. Této oblasti se věnuje i v rámci dalších projektů, například pIšQworky nebo Prezentiáda. Zkušenost pro projekt získal také během spolupráce s portálem Demagog.cz, Slováckým deníkem nebo v politickém marketingu.

Adéla Mrázová

Adéla Mrázová je ředitelkou a jedním ze zakladatelů Národního filmového muzea NaFilM společně s Terezií Křížkovskou a Jakubem Jiřištěm. Od roku 2014 se věnuje kurátorství se zaměřením na vzdělávací účinek expozice na návštěvníka. Je lektorkou a spoluautorkou filmově-vzdělávacích programů pro školy, v rámci kterých muzeum NaFilM spolupracuje se stovkami škol po celé České republice. Věnuje se také mezinárodním projektům ThinkFilM, které propojují výstavní praxi a filmově-výchovné aktivity s výzkumnou činností. Od roku 2018 organizuje ve spolupráci s LFŠ Industry program filmové a audiovizuální výchovy.

Kontakty

Adéla Mrázová

Koordinátorka Industry programu
+420 603 195 998
adela.mrazova@nafilm.org

Terezie Křížkovská

Koordinátorka Industry programu
+420 723 219 582
terezie.krizkovska@nafilm.org

Registrace*

muzeum@nafilm.org
* Na registraci do 15. července 2019 se vztahují dvě jednodenní akreditace na LFŠ zdarma.