Diskuzní panel: Být v obraze

Úterý 30. 7. / 10:00-12:00
Klub kultury 2

Hranice mezi médii se stírají. O to důležitější je být v obraze a vědět, jaké nástrahy se mohou za audiovizuálním obsahem skrývat. V rámci diskuzního panelu se představí netradiční formáty vzdělávacích programů, jejichž cílem je zvyšovat mediální gramotnost mezi školáky hravou a přístupnou formou. Čeští a zahraniční lektoři se podělí o své zkušenosti se zapojováním moderních fenoménů pop-kultury jako je úniková hra, youtube nebo mobilní aplikace do výuky. Představí dosavadní výsledky a možnosti dalšího rozvíjení tohoto přístupu v rámci filmové a audiovizuální výchovy.

Na diskuzní panel budou navazovat odpolední ukázky vybraných dílen, díky kterým si bude možné představené postupy vyzkoušet. Dílny jsou otevřené všem návštěvníkům LFŠ, a proto bude možné sledovat lektory při práci s různými cílovými skupinami.

Diskuzi povede Ester Valchářová Pěkná (Jeden svět na školách)
Hosté: Jessie Curell Founder (Hands On Media Education, CA) Ester Valchářová Pěkná (Jeden svět na školách, CZ) Miroslav Hanus (Fakescape, CZ)
Tlumočeno do češtiny.