Historie

Filmová čítanka:
Francouzská nová vlna

Na konci 50. let 20. století se ve Francii objevuje sociologický termín „nová vlna“ označující generaci narozenou během druhé světové války, nebo po ní. Záhy se však začne vztahovat pouze k nastupujícímu filmařskému proudu. Francouzská nová vlna se objevuje i v těch nejstručnějších přehledech vývoje filmu. V čem byla natolik výjimečná? Vyhnala skutečně diváky z kin, jak se dlouho tradovalo? Proč Jean-Luc Godard začínal jako dokumentarista? Měl být Belmondo původně hercem vytříbených autorských intelektuálních hříček? Kromě známých snímků představíme pestrou krátkometrážní tvorbu a celovečerní debuty ikon, jakými jsou François Truffaut, Agnès Vardová, Jacques Rivette nebo Eric Rohmer. Dojde i na otce nové vlny Alexandra Astruca a méně známé tvůrce Jacquese Roziera, Guye Gillese nebo Jacquese Doniol-Valcroze.

Najít v denním programu