Filmová dílna: Vyzkoušej si, jak se dělají ruchy do filmu!

Pondělí 29. 7. / 13:00-13:45, 13:45-14:30
Reduta 3

Přesvědčíme vás, jak důležitou roli hraje ve filmu zvuk. Přijďte si vyzkoušet ruchařské řemeslo a objevit, jak se dělaly ruchy do filmu už v počátcích kinematografie a jak se dělají dnes. Účastníci odhalí během workshopu tajuplnou práci ruchařů, ozvučí si filmovou ukázku a budou sledovat, jak může zvuk ovlivnit vyznění filmové scény.

Dan Mayfield (School of Noise, UK)
Věk: 8+
Tlumočeno do češtiny