Současnost

Ikona: Michael Haneke

Loni poprvé uvedená sekce se věnuje kultovním režisérům současnosti a pátrá po tom, jakým způsobem dospěli k svému ikonickému statusu. Základní otázku, na kterou sekce odpovídá, lze formulovat následovně: „jak se XXX stal XXX“, v roce 2019 tedy „jak se Haneke stal Hanekem“. Dramaturgie sekce se letos ujal rakouský filmový publicista a katolický kněz Alfred Jokesch. Cílem sekce je představit méně známou tvorbu vybraného tvůrce, základní prvky, ze kterých se postupně složil obraz velkého režiséra, a ozřejmit divákům genezi jeho kariéry.

Najít v denním programu