Historie

Němý film s živou hudbou: Symfonie velkoměsta

V roce 1927 přišel scenárista Carl Mayer s myšlenkou symfonického filmu, kterou Walter Ruttmann vložil do snímku Berlín, symfonie velkoměsta. Nešlo o nový koncept, protože László Moholy-Nagy již v roce 1925 publikoval text o vizuální dynamice velkoměst. Tyto úvahy vyústily na přelomu 20. a 30. let ke vzniku několika děl, jejichž tématem nebyli konkrétní lidé, ale konkrétní místa a objekty (hlavní města, parky, pláže, výletní střediska, přístavy nebo velké stavby). Někdy se tomuto proudu také říká třetí avantgarda. V rámci sekce Živá hudba a němý film nabídneme výběr toho nejzajímavějšího, co přinesl.

Najít v denním programu