Historie

Neznámý vojín: Grzegorz Królikiewicz

Ačkoli Grzegorz Królikiewicz patří k nejvýraznějším postavám polské kinematografie, k jejím nejreflektovanějším filmařům se neřadí. Důvodem bude i charakter jeho tvorby, jež imponuje pouze těm, které zajímá posouvání hranic filmové formy či rozšiřování škály výrazových prostředků filmu. Jeho experimentování s filmovou formou je ale pevně teoreticky ukotveno. Mnohé ze svých úvach o filmu přeznamenal tento polský “Bresson” už ve své diplomové práci “Filmový prostor mimo obraz”. Ve výběrové retrospektivě představíme jeho nejzásadnější díla z oblasti hrané tvorby, což ovšem nebyla jeho jediná doména.

Najít v denním programu