Historie

Retrospektiva:
William Wyler

“Znám hrůzy špatné režie i neexistující režie, teď jsem ale poznala velkého režiséra a pochopila, co pro herečku znamená. Budu Wylerovi navždycky vděčná za jeho tvrdošíjnost a genialitu.” Slova jedné z největších osobností filmové historie, Bette Davisové, výmluvně charakterizují muže, který sice pracoval v často omezujících podmínkách studiového hollywoodského systému, cit pro kvalitu látek a jejich filmovou inscenaci, perfekcionismus a v neposlední řadě mimořádná schopnost vést herce z něj učinily jednoho z velikánů filmové režie klasického období amerického filmu.

Najít v denním programu