homepageNezařazené

Charita Česká republika. Lidskost, Výzva, Zkušenost

By 26. 7. 2019No Comments

Od pátku 26. 7. do úterý 30. 7. můžete na Filmovce navštívit Infopoint Charity Česká republika. Na Infopointu budou přítomni jak profesionální pracovníci z Charity, tak mladí dobrovolníci Young Caritas a zástupci partnerské platformy Encyklopedie migrace.

Ukažte, že odpovědnost a aktivismus se nosí a přihlaste se k cílům trvale udržitelného rozvoje! Ty mimo jiné apelují na zajištění důstojného života bez chudoby, hladu a nerovností, a vyzývají k plnému rozvinutí lidského potenciálu. Navštivte náš fotokoutek a nechte se vyfotografovat s některým z těchto cílů nebo s plátěnou fair trade taškou, kterou si potisknete vlastním desingem. Přes sociální sítě pak sdílejte se světem své přesvědčení pod hashtagy #whatishome #charitavesvete #SDGs2030!

Ptejte se spolu s našimi živými knihami „Co je domov?“ Kromě prezentace aktivit Charity v oblasti mezinárodní humanitární pomoci a rozvoje, možností mezinárodního dobrovolnictví, bude na místě probíhat i živá knihovna (sobota 27.7. – téma migrace, neděle 28. a pondělí 29.7. – téma mezinárodní dobrovolnictví, vždy od 11, 14 a 16 hodin). Vyslechněte příběhy lidí, kteří našli svůj nový domov u nás, ale i těch, kteří se naopak vydali do světa na zkušenou. Třeba aby pomáhali, učili se a objevovali. Zastavte se a zamyslete se spolu s námi nad výzvami současného světa, který nás tu a tam šokuje, jindy děsí, a někdy zase vyzývá k akci, ale především stále cítíme, že je to náš domov a druhý mít nebudeme. Pokud Vás některé příběhy inspirují, můžete se seznámit s iniciativou Evropské komise EU Aid Volunteers a vypravit se do světa sami. Rádi Vám se vším poradíme.

Jsme sekce globálního vzdělávání, působíme v rámci oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika. Usilujeme o rozvoj občansky aktivní, odpovědné a tolerantní společnosti. Díky živým knihovnám, diskuzím s odborníky, workshopům, ale třeba i díky speciální interaktivní instalaci, přibližujeme lidem výzvy současného světa a trvale udržitelný rozvoj. Především jeho provázanost s migrací a rozvojovou a humanitární pomocí, kterou děláme v zahraničí. Na tomto spolupracujeme se spoustou dalších profesionálů. Na Filmovce třeba s Encyklopedií migrace.

Na místě bude možné získat informace o činnosti odborných agend Charity v oblasti migrace či sociálních služeb a rovněž podepsat petici Doma je doma, která upozorňuje na podfinancování domácí péče.