Hostem sekce Filmová čítanka: Francouzská nová vlna bude Michel Marie, emeritní profesor na pařížské Univerzitě Paříž 3 Sorbonne Nouvelle.

Michel Marie zde přednášel v letech 1972 až 2011. Zaměřoval se především na filmovou estetiku a teorii, filmovou analýzu a dějiny francouzského filmu. Je autorem první detailní odborné studie o nové vlně Nová vlna aneb umělecká škola nebo knih o díle Jeana-Luca Godarda (např. analytické knihy věnované filmům U konce s dechem a Pohrdání). Od roku 1988 řídí ediční řadu Film a vizuální umění u nakladatelství Armand Collin. Na Letní filmové škole se s panem profesorem můžete setkat ve dnech 27.7. – 31.7.