Věnovat hezký kousek oblečení, který někomu dalšímu udělá radost, nebo si koupit něco pro sebe a pomoct tím druhým. Přesně to můžete udělat v charitativním obchůdku, který na LFŠ najdete vedle Respekt stanu ve Smetanových sadech. Letos společně podpoříme dětský domov na západní Ukrajině.

Městečko Milosrdenství sv. Mikuláše, dětský domov na západní Ukrajině, podporuje Diecézní charita ostravsko-opavská. V domově se momentálně nachází přibližně 40 dětí ve věku od půl roku do 19 let, chod celého domova a veškerou péči o děti zajišťuje pět řádových sestřiček. Domov je v provozu především díky milosrdenství sester, podpoře z Česka, ale také díky komunitě místních obyvatel, která se snaží dětem i sestřičkám pomáhat, jak se dá. Pomůže i Letní filmová škola.

Proč zrovna domov v Ivano-Frankivsku? Členka našeho týmu Eva Kašpárková v domově opakovaně působí jako dobrovolník a své zážitky popisuje takto: „V domově vládne dokonale nastolený řád, který sestřičky spravedlivě vedou a děti až překvapivě ochotně dodržují. Vše do sebe od rána do večera dokonale zapadá, přitom nastavená pravidla jsou na míle vzdálená jakémukoliv stereotypu. Naopak, přesně tam můžete zažít skutečné tady a teď. Na začátku jsem si myslela, kolik toho děti můžu já naučit o „západní kultuře“, ale prozatím z každé návštěvy odjíždím poučená především já. O lásce k životu a k sobě navzájem, stejně jako o tom, jak šťastní můžete být, ačkoliv se s vámi život vůbec nemazlí, navíc v zemi, která má sama celou řadu problémů. Ukrajina je nesmírně chudá země a jakákoliv finanční podpora může dětem zaplatit třeba potřebné boty na zimu, školné, léky… cokoliv, co nám je dostupné naprosto běžně, ale pro děti a sestričky to zdaleka není samozřejmost.“

Veškeré prostředky, které z provozu obchůdku vybereme, poputují přímo dětem a sestřičkám (samozřejmostí u finanční podpory z České republiky je, že sestřičky poskytnou podrobné vyúčtování). Pokud by vás zajímalo více informací, podívejte se na FB stránky domova, na stránky projektu Diecézní charity ostravsko-opavské Adoptujsi.cz nebo napište přímo nám. Děkujeme za podporu!

P.S. Oblečení můžete věnovat i v průběhu festivalu. Prosíme jen o hezké a čisté kousky. Neprodané oblečení z obchůdku odevzdáme Charitě Uherské Hradiště.