Ačkoli Grzegorz Królikiewicz patří k nejvýraznějším postavám polské kinematografie, k jejím nejreflektovanějším filmařům se neřadí. Důvodem bude i charakter jeho tvorby, jež imponuje pouze těm, které zajímá posouvání hranic filmové formy či rozšiřování škály výrazových prostředků filmu.

Królikiewiczovo experimentování s filmovou formou je pevně teoreticky ukotveno. Mnohé ze svých úvah o filmu předznamenal tento polský “Bresson” už ve své diplomové práci “Filmový prostor mimo obraz”. V sekci Neznámý vojín: Grzegorz Królikiewicz představíme jeho nejzásadnější díla z oblasti hrané tvorby včetně debutu natočeného podle skutečného kriminálního případu ze třicátých let 20. století Skrz naskrz, soutěžního filmu karlovarského festivalu Případ Pekosińského či nejnovější studie obyvatel sídliště v Lodži Sousedi.